Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé

Aritmetika

 

Číslice

Číslice jsou znaky určené k zapisování čísel (podobně jako písmena jsou znaky k zapisování slov). Následující prográmek tedy bude určen nejspíše pro prvňáky. Ale proč ne? Alespoň si na něm vyzkoušíme pár věcí.

Je to zejména práce v grafickém režimu. Můžeme kombinovat příkaz PRINT s příkazy pro kreslení (zde příkaz LINE).

Co program dělá

Program zobrazuje různý počet čárek - čárky reprezentují počítání "něčeho", například jablek, domů nebo piv ;-). Úkolem malého počtáře je přiřadit počtu čárek správnou číslici. Ano, hádáte správně, čárek může být od nuly do devíti. Takže úloha skutečně pro prvňáky (a pro začínající hospodské).

screenshot programu

Jak to funguje

Program stále opakuje jedno cvičení, dokud uživatel na konci příkladu nestiskne klávesu ESC. Poté vypíše statistiku (kolik příkladů bylo správně, kolik šptaně). V rámci cvičení si program vymyslí náhodnou hodnotu od 0 do 9 - je tam sice 10*RND, ale nezapomínejme, že funkce RND generuje číslo v intervalu <0;1), proto číslo 1 nikdy nevygeneruje. Po vynásobení 10 a použití funkce INT získáme celá čísla v intervalu <0;9>

Aby nebyly čárky tak jednotvárné, jsou náhodně šikmé a dlouhé. V určitém malém intervalu generujeme souřadnice x a y, tj. místa, kde čárka začíná a končí. V každém příkladu by tedy měly čárky vypadat trochu jinak.

Program si eviduje celkový počet příkladů, počet správných a chybných odpovědí, aby mohl na konci spočítat statistiku (v zaokrouhlených procentech).

Ke stažení

Program si můžete stáhnout ve dvou verzích. Pro Windows a pro DOS (případně DOSBox).

 Stáhnout verzi pro Windows (2MB)    Stáhnout verzi pro DOS (43 kB)

Zdrojový kód

Níže uvádíme zdrojový kód pro inspiraci. Váš program bude určitě lepší. Uvedený zdrojový kód funguje v QB64 i v DOSovém QBASICu.

      pc = 0
      good = 0
      wrong = 0
      SCREEN 12
      DO
        CLS
        pc = pc + 1
        COLOR 15
        PRINT "Priklad cislo "; pc
        RANDOMIZE TIMER
        x = INT(10 * RND)
        PRINT "Kolik vidite carek (napiste nize a stisknete Enter)?"
        FOR i = 1 TO x
          ys1 = INT(5 * RND)
          xs1 = INT(5 * RND)
          ys2 = INT(5 * RND)
          xs2 = INT(5 * RND)
          LINE (70 + 10 * i + xs1, 100 + ys1)-(70 + 10 * i + xs2, 130 + ys2), 15
        NEXT i
        LOCATE 15, 1
        INPUT "Vase odpoved =>>", odpoved
        IF (odpoved = x) THEN
          COLOR 10
          PRINT "ANO, to je spravna odpoved."
          good = good + 1
        ELSE
          COLOR 12
          PRINT "NE, to je spatna odpoved. Spravne to je "; x; " carek."
          wrong = wrong + 1
        END IF
        COLOR 14
        PRINT "ESC - konec, jina klavesa pro pokracovani"
        k$ = INPUT$(1)
      LOOP UNTIL ASC(k$) = 27
      SCREEN 0
      COLOR 14
      PRINT "Vysledky cviceni"
      PRINT "--------------------------"
      COLOR 15
      PRINT "Celkem prikladu:"; pc
      COLOR 10
      PRINT "Spravne:"; good; INT(good * 100 / pc); "%"
      COLOR 12
      PRINT "Spatne:"; wrong; INT(wrong * 100 / pc); "%"
      COLOR 7, 0