Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Bubble sort - bublající řazení

Slide

Pojďme se podívat na praktický příklad použití pole. Ukážeme si to na algoritmu řazení. 

Algoritmů řazení je celá řada, pro náš účel dobře poslouží řazení záměnou, nazývané též bublinkové či bublající řazení (z anglického bubble sort). 

Řazení záměnou funguje tak, že budeme procházet seznam (pole) tak dlouho, dokud nebude seřazené. Že není seřazené poznáme tak, že budeme postupně porovnávat dva sousední prvky. V případě, že jsou seřazeny špatně, jejich pořadí změníme (prohodíme je). 

Tímto způsobem budou hodnoty postupně “probublávat” směrem nahoru (nebo dolů podle toho jak řadíme). Odtud pochází název této metody. 

Pro zápis algoritmů se často používá tzv. pseudojazyk. Nejedná se o skutečný programovací jazyk, nemá tedy ustálenou syntaxi. Je však přístupnější a můžeme v něm používat i slova z běžného jazyka. Podstatné je, abychom mohli postup (algoritmus) popsat a pochopit. 

V našem příkladě psané v pseudojazyce si povšimněte zejména použití znaku “rovná se”, který je použit tak, aby nebyl v konfliktu s matematickým pojetím. Rozlišuje přiřazení pomocí znaku := a porovnání pomocí znaku ==