Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 4: Práce s polem

Slide

Napište následující program, který ilustruje jednoduchou práci s polem. 

DIM A(10) AS INTEGER 
FOR i = 0 TO 10 
    PRINT "Zadej hodnotu cislo "; i; 
    INPUT "=>>", A(i) 
NEXT 
CLS 
FOR i = 0 TO 10 
    PRINT i, A(i) 
NEXT 

Všimněte si použití cyklu k naplnění pole. Program se změní pouze minimálně v případě, že budeme potřebovat větší pole. Pouze upravíme hodnotu v deklaraci (u příkazu DIM) a v cyklech (v příkazu FOR). A je jedno, jestli se bude jednat o 10, 20, 100 nebo 10000 prvků.