Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Pole

Slide

Druhým způsobem, jak můžeme zpracovat komplikovanější data, je použití pole. Pole je tak zásadním datovým prvkem, že se bez něj neobejde prakticky žádný programovací jazyk. Podporu polí dokonce najdeme i přímo v procesorech a jejich instrukcích, tedy na úrovni strojového kódu a assembleru. 

Pole nabízí způsob, jak jednoduše a hlavně efektivně do jedné proměnné uložit několik hodnot. 

Představte si tabulku, která má několik řádků (v našem případě 6, ale může mít i více). Každý řádek má své číslo (abychom se v nich vyznali) a svou hodnotu. Chceme-li s takovými daty pracovat, můžeme si založit 6 proměnných a ty používat. Například proměnné A,B,C,D,E,F nebo A1,A2,A3,A4,A5,A6 

Pro 6 hodnot v tabulce je to poměrně jednoduché. Ale co když jich bude více? Ne 10 či 20, ale například tisíc nebo deset tisíc. Na to budeme potřebovat jiný aparát. 

A tím je právě pole. Na úvod ještě malou poznámku - anglický výraz pro pole je array. Můžeme se setkat ještě s označením field, to se však týká databází, kde tento pojem označuje položku datového záznamu. Našeho případu se tedy týká anglické označení array

Pole je proměnná, která se skládá z několika prvků, které označujeme tzv. indexem. Index odpovídá číslu řádku tabulky (pro náš příklad). Index používáme k tomu, abychom mohli určit prvek, se kterým pracujeme.