Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 3: Převod čísla na řetězec

Slide

Pojďme si to nyní krátce vyzkoušet. Prográmek je jednoduchý, vyzkoušejte zadat různé hodnoty, ať vidíte, jak se s daty pracuje. 

Napište následující program: 

DIM cislo AS INTEGER 
INPUT "Cislo =>>", cislo 
PRINT "MKI$: "; MKI$(cislo) 
PRINT "STR$: "; STR$(cislo) 

Sami si napište program pro otestování funkce CVI.