Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 1: Práce s řetězcem

Slide

Nyní si jednotlivé funkce vyzkoušíme. Nejprve vyzkoušíme jednoduchou práci s řetězcem. 

Napište následující program: 

DIM text AS STRING 
DIM TrimText AS STRING 
INPUT "Zadej nejaky text =>>", text 
PRINT "Delka textu: "; LEN(text) 
TrimText = LTRIM$(text) 
TrimText = RTRIM$(TrimText) 
PRINT "Tohle je text " + text + " s mezerami" 
PRINT "Tohle je text " + TrimText + " bez mezer" 
PRINT "Velka pismena: " + UCASE$(text) 
PRINT "Mala pismena: " + LCASE$(text) 
PRINT "Dva znaky zleva: " + LEFT$(text, 2) 
PRINT "Dva znaky zprava: " + RIGHT$(text, 2) 
PRINT "Dva znaky od pateho mista: " + MID$(text, 5, 2) 

Program ukazuje použití jednotlivých funkcí. Nemá asi velkého významu tento výtvor komentovat, slouží pouze jako ukázka. 

Druhá část bude zajímavější. Zkuste si program nejprve napsat sami, poté se můžete podívat na naše řešení (ani tento program nepotřebuje velkých komentářů): 

DIM text AS STRING 
DIM pozpatku AS STRING 
INPUT "Zadejte text =>>", text 
text = LTRIM$(text) 
text = RTRIM$(text) 
text = UCASE$(text) 
FOR i = 0 TO LEN(text) 
    pozpatku = pozpatku + MID$(text, LEN(text) - i, 1) 
NEXT 
PRINT pozpatku