Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Řetězec

Slide

Řetězcem (v angličtině se používá název string) rozumíme posloupnost znaků. Nejčastěji je každý znak reprezentován jedním bytem, takže se vlastně jedná o posloupnost bytů. 

Posloupností rozumíme, že se jedná o znaky, které mají určené pořadí (pokud to zní příliš vědecky, tak si s tím nelamte hlavu, co nevidět to uvidíte). 

Datový typ STRING umožňuje v jedné proměnné uložit několik znaků. To je zásadní rozdíl proti jiným proměnným, které umožňují uložit jedno číslo (vzpomeňte - není to tak dlouho co jsme si říkali zjednodušenou definici, že proměnná je paměť pro jedno číslo). 

Většina programovacích jazyků (a BASIC nevyjímaje) pracuje u datového typu STRING s jedním důležitým parametrem, a to je délka. Je to parametr poměrně důležitý, protože každá data se musí uložit do paměti. A počítač potřebuje vědět, kolik paměti má pro naše data vyhradit. 

V BASICu (QB64) můžeme mít dva druhy řetězců: 

  • S konečnou délkou - tu musíme určit na začátku, tedy při deklaraci proměnných 
  • S nekonečnou délkou - to je výchozí nastavení pro všechny řetězce; protože žijeme v reálném světě, víme, že s nekonečnem to není zase až tak horké - nekonečná délka řetězce je omezena na 32767 znaků