Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


QB64 - základní datové typy

Slide

QB64 zavádí několik dalších datových typů. Na nových procesorech si můžeme dovolit více. Nové datové typy mají na začátku svého názvu podtržítko

  • _BIT - umožňuje pracovat s proměnnými na úrovni bitu
  • _BYTE – opravdový 1 byte, který v původním BASICu chyběl. V některých situacích se bez něj neobejdeme, proto jej tu máme.
  • _INTEGER64 – 8-bytový celočíslený typ s velkým rozsahem
  • _FLOAT - “prodloužené” číslo v plovoucí řádové čárce. V paměti si alokuje 32 bytů, ve skutečnosti však používá pouze 10 bytů. Prostor navíc je využit exponentem a nabízí nám tak větší rozsah.
  • _OFFSET - proměnná tohoto typu ukazuje na místo v paměti. Někdy se nazývá ukazatel (pointer). Přímá práce s pamětí patří k pokročilým programátorským technikám, v některých jazycích však není možná (je dokonce zakázaná), protože nemusí být bezpečná jako pro program samotný, tak pro operační systém.
  • _MEM - speciální typ pro práci s bloky paměti
  • _UNSIGNED - není samostatným datovým typem, používá se ve spojení s celočíselnými typy. Při použití tohoto slova vznikne typ bez znaménka. Můžeme použít pouze kladné hodnoty, ale k dispozici máme dvojnásobný rozsah. U typu INTEGER tak můžeme například uložit čísla od 0 do 65535.