Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


BASIC - Základní datové typy

Slide

Pojďme se podívat, co na to QBASIC. Nejprve projdeme datové typy dostupné v originálním QBASICu, a poté se podíváme na datové typy dostupné v QB64. 

Všechny datové typy dostupné v QBASICu samozřejmě fungují v QB64. Naopak to pochopitelně nefunguje.

Datové typy můžeme (ale nemusíme) rozlišovat pomocí znaku na konci jména proměnné. Příponu vidíme v závorce u názvů datových typů.

Co tedy v QBASICu nalezneme:

  • INTEGER – je celočíselný typ, umožňuje tedy ukládat pouze celá čísla (nikoli desetinná). Standardní velikost typu INTEGER je 2 byty. To nám umožňuje rozlišit 65536 různých hodnot. Typ INTEGER však počítá i se znaménkem, takže může uložit čísla v rozsahu od –32768 do +32767. Záporná čísla jsou ukládána v tzv. doplňkovém kódu.
  • LONG - opět celočíselný typ, číslo je uloženo ve 4 bytech, opět se znaménkem. To znamená, že může pojmout hodnoty od –2 147 483 648 do 2 147 483 647
  • SINGLE – tento typ umožňuje ukládání desetinných čísel. Používá 4 byty a čísla ukládá v tzv. plovoucí řádové čárce. Čísla v plovoucí řádové čárce jsou rozdělena na dvě části: normalizovaný základ (desetinné číslo mezi nulou a jedničkou - jsme ve dvojkové soustavě) a exponent – mocnina dvou, kterou musíme základ vynásobit, abychom dostali číslo. Typ SINGLE používá pro exponent 8 bitů, pro základ pak 23 bitů. Jeden bit je vyhrazen pro znaménko. To nám umožňuje uložit hodnotu přibližně 10-38 (nejmenší kladné číslo) až 10+38 (největší kladné číslo). SINGLE je zároveň výchozím datovým typem – pokud v BASICu “jen tak” použijeme proměnnou, bude typu SINGLE.
  • DOUBLE – je rovněž číslo v pohyblivé řádové čárce, využívá však 8 bytů - znaménko, 11 bitů exponent a 52 bitů pro základ. Nejmenší kladné číslo tak je cca 10-308, největší pak cca 10+308.
  • STRING - slouží pro uložení textu (tzv. Textových řetězců). Každý znak je reprezentován jedním bytem.