Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Datové typy

Slide

Hlavním důvodem, proč se nakonec prosadil osmibitový byte je patrně skutečnost, že odpovídá dvěma šestnáctkovým číslicím a navíc je možné skládáním bytů vyjádřit i větší čísla.

A to právě dělají programovací jazyky. Zavádějí tzv. Datové typy. Datový typ definuje druh nebo význam hodnot a ve většině jazyků se snaží být nezávislý na procesoru.

Na druhou stranu však datové typy musí být v souladu s použitým procesorem. U procesorů s velkými (64-bitovými) registry může programovací jazyk použít celý registr pro jedno číslo, zatímco u 8-bitového procesu (ano i takové se dnes ještě vyrábí), je použití 64-bitového datového typu spojeno s jistými komplikacemi. Z pohledu programátora se však nic nemění (program však bude 

na 8-bitovém procesoru běžet pomaleji). Jazyky pro jednodušší (pomalejší) procesory nemusí obsahovat komplikovanější datové typy.

O tom, jaké datové typy můžeme použít rozhoduje i samotný programovací jazyk. Některé typy nejsou dostupné ve všech jazycích.