Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Registr - paměťová buňka

Slide

Naše data jsou uložena v paměti počítače. Speciálním případem paměti je registr. Registry jsou součástí procesoru a jedná se o malá paměťová místa (na jedno číslo), které slouží k ukládání aktuálně zpracovávaných dat (aby byla po ruce).

Nejjednodušší paměťovou buňkou je obvod R/S. Nastavením vstupu set na hodnotu L (0) dojde k tzv. Nastavení (set) a výstup Q se nastaví na hodnotu H (1). Pokud přivedeme na vstup reset hodnotu L (0), nastaví se výstup Q na hodnotu L (0). Této operaci se říká nulování (reset).

Obvod R/S je součástí lepší paměťové buňky, kterou vidíme na dalším obrázku. Má dva vstupy - datový (D) a hodinový (CLK). Data se do paměťové buňky zapíší ve chvíli, kdy hodinový signál přejde do hodnoty H.

Paměťové buňky si pamatují pouze jeden bit (stav 0 nebo 1). Chceme-li si pamatovat více bitů, musíme použít více buněk. 

V procesorech se používají registry o velikosti 8, 16, 32 a 64 bitů. Velikostí registrů je určena architektura celého počítačového systému. Můžeme pak mluvit o 32 či 64 bitových procesorech a následně i programech, které jsou pro tyto procesory určeny.