Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Čísla v počítači

Slide

Důvod, proč se zabýváme dvojkovou soustavou je prostý. Počítač je elektrické zařízení a jako takové rozeznává pouze dva stavy: zapnuto a vypnuto.

Pro tyto stavy můžeme použít i označení L a H, podle toho, zda-li je přítomno vyšší elektrické napětí (High) nebo nižší elektrické napětí (Low).

A nebo pro ně můžeme použít označení 0 a 1. Stejné, jako jsme viděli u dvojkové soustavy.

První počítače používaly pro realizaci výpočtů elektromagnetická relé.

Relé funguje tak, že po přivedení napětí na cívku (1) elektromagnetu (2) - vývody A1 a A2 na schematické značce - dojde k přitažení kotvy (3), což způsobí spojení (nebo rozpojení) kontaktů (4) - vývody 11, 12, 14.

Pomocí těchto jednoduchých elektricky ovládaných spínačů můžeme realizovat tzv. logické funkce, které jsou základem fungování počítače.

Novější generace počítačů nahradily relé tranzistory, které se výrazném zmenšení staly součástí integrovaných obvodů.