Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Číselné soustavy

Slide

V naší (tedy desítkové) číselné soustavě můžeme každé číslo vyjádřit pomocí deseti číslic, které zapisujeme na určené pozice. Těmto pozicím říkáme řády. Jsou to jednotky, desítky, stovky, tisíce, atd.

Vyšší řád má vždy hodnotu desetkrát větší než řád předchozí. Jednotlivé řády tedy odpovídají mocninám deseti - deset na nultou je definováno jako jedna, takže začínáme od nuly (s mocninami). 

Kdybychom chtěli, můžeme pomocí záporných mocnin vyjádřit i desetinná čísla, protože deset na minus první je jedna desetina, deset na minus druhou jedna setina atd.

V každém řádu můžeme použít deset číslic.

Všimněte si, že všude se vyskytuje číslo deset, proto soustavě říkáme desítková. Číslu deset říkáme základ číselné soustavy.

Představme si, že budeme mít pouze dvě číslice (nikoli deset). Ukázali jsme si, že i pomocí dvou číslic můžeme vyjádřit všechna další čísla. Základem soustavy se pak stane číslo dvě. A v tom případě ho musíme použít všude, nejen na počet číslic. Jednotlivé řády tak musí odpovídat mocninám dvou.

Soustava o základu dvě se nazývá dvojková nebo též binární (z anglického binary).