Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Desítková soustava

Slide

Jak souvisí mocnina s počítačem? Pojďme se podívat, jak to vypadá v naší známé desítkové soustavě.

Například číslo pět tisíc šest set osmdesát tři. Číslice zapisujeme za sebe. Podle toho, na kterém jsou místě, mají různou hodnotu. Pozicím číslic říkáme řády.

Úplně vpravo (u celých čísel) je řád jednotek a postupně vlevo jsou desítky, stovky, tisíce a tak dále. Číslo tak můžeme složit jako 5 tisíců, 6 stovek, 8 desítek a tři jednotky.

Vyjádříme-li jednotlivé řády čísly, máme 1000, 100, 10 a 1. A to jsou právě mocniny čísla deset.

V desítkové soustavě tedy řády odpovídají mocninám deseti, neboli základu soustavy.