Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Mocnina

Slide

Než se pustíme do dalšího výkladu, ke na místě seznámit se s jednou zajímavou matematickou operací (pokud už máte základní školu dávno za sebou, můžete tuto stránku směle přeskočit; někdy však malé opakování není na škodu)

Všichni víme, jak funguje násobení. Máme-li například sečíst čtyři stejná čísla (použijme číslo pět), můžeme tento součet napsat pomocí operace násobení a říkáme čtyři krát pět. Pro sčítání používáme znaménko plus (+) pro násobení pak znaménko připomínající písmeno x nebo tečku (jsou případy, kdy můžeme znaménko vynechat).

V počítači (v programovacím jazyce) nemůžeme znaménko pro násobení vynechat, jinak by byl výraz pro počítač nesrozumitelný. Většina programovacích jazyků používá jako znak pro násobení hvězdičku (*)

Podobně jako několik stejných sčítání je možné “zjednodušit” i několik stejných po sobě se opakujících násobení. Například pokud máme třikrát vynásobit číslo pět.

Zde přichází na pomoc matematika s operací, které se říká mocnina. Trojité násobení čísla pět pak čteme jako pět na třetí a  zapisujeme pomocí horního indexu jako 53.

V programovacím jazyku pak tuto operaci zapisujeme pomocí znaku “stříška”, tedy jako 5^3.