Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 1 - Hrajeme karty

Slide

Na úvod si zahrajeme karty. Máme 8 karet, každá s různým počtem teček (obrázek si vytiskněte a kartičky vystřihněte): 


Karty si pro hru seřaďte podle velikosti tak, aby karta s nejmenším počtem teček byla úplně vpravo.  

Nyní postupně otáčejte karty tak, aby byl viditelný vždy konkrétní počet teček. Karta tedy může být otočena tečkami nahoru (v tom případě jsou tečky viditelné a budeme je počítat) nebo tečkami dolů (v tom případě je počet viditelných teček nulový). 

Do následující tabulky vyznačte, které karty budou otočené, chceme-li vidět konkrétní počet teček. Tabulku si můžete doplnit o další čísla, dle libosti.


Karta ->
Číslo
1286432168421
15131931596364254