Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 3: program v QBASICu

Slide

Spustíme QBASIC a otevřeme si starší program, například animaci kruhu (viz minulý příklad). 

Než začneme program upravovat, uložíme si jej pod jiným jménem, abychom si nepřepsali původní verzi. 

Z nabídky vyberte File -> Save As 

V dialogovém okně vyplňte jiné jméno - POZOR – MSDOS podporuje pouze názvy souborů dlouhé 8+3 znaky. Po úpravě jména souboru stiskněte klávesu EnterNyní upravíme zdrojový kód, a to tak, že smažeme čísla řádků. 


A je to. Vyzkoušejte nyní program spustit. Měl by fungovat. Poté program uložte: z nabídky vyberte File -> Save

Tento příklad byl zvolen záměrně, neboť je jednoduchý. Neobsahuje totiž příkaz GOTO ani GOSUB. Použití těchto příkazů nám práci mírně zkomplikuje. To je také důvod, proč by se tyto příkazy neměly ve vyšších jazycích (a QBASIC už k nim pomalu můžeme řadit) používat. 

Vyšší jazyky obsahují takové jazykové konstrukce, které dovolují se příkazu GOTO a GOSUB vyhnout. Postupně se s nimi seznámíme.