Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 2: Originál QBASIC

Slide

Spusťte DOSBox (předpokládáme, že je správně nakonfigurovaný) 

Napište 

qbasic 

A stiskněte Enter (klávesu Enter musíme stisknout vždy po zadání příkazu, v dalším textu to již nebudeme uvádět) 

Otevře se prostředí QBASICu 


Stiskněte klávesu ESC pro uzavření dialogového boxu (klávesa Enter vám otevře nápovědu - pokud se vám to stane, nápovědu uzavřete klávesou ESC

Stiskněte a uvolněte samotnou klávesu Alt a přejděte do nabídky. Nabídka se ovládá šipkami, klávesa Enter vybírá povely. 

Vyberte File -> Open 

Otevře se dialogové okno pro výběr souboru. Pomocí klávesy TAB přejděte do seznamu souborů a vyberte soubor s programem, který chcete otevřít. Poté volbu potvrďdte klávesou Enter


Otevře se vám soubor s programem. 

POZOR: pokud se otevře nesrozumitelný text (viz obrázek níže), otevřeli jste soubor GWBASICu uložený v jeho interním formátu. QBASIC umí otevřít pouze soubory uložené jako text. Spusťte GWBASIC nebo PC-BASIC, nahrajte soubor a uložte jej znovu s parametrem ,a (viz Lab 1 v této lekci) 

Správně otevřený program vidíme na obrázku níže: 


Program spustíme dvěma způsoby: 

  • Z nabídky Run -> Start 
  • Pomocí klávesové zkratky Shift + F5 

Po skončení programu zůstane viditelná výstupní obrazovka a QBASIC čeká na stisknutí klávesy, aby se vrátil zpět do prostředí editoru.