Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příklady instrukcí a strojového kódu 8085

Slide

Jako příklad si můžeme vzít instrukce procesoru Intel 8085 (dalo by se říci, že to dědeček procesorů, které máme v počítačích dnes). 

Na obrázcích vidíme postupně: 

  1. Zdrojový kód v jazyce symbolických instrukcí (JSI, častěji se ale setkáte s označením assembler, někdy i se zkratkou JSA – Jazyk Symbolických Adres). 
    Příkazy assembleru odpovídají přesně instrukcím konkrétního procesoru – program napsaný pro jeden procesor nemůžeme “jen tak” spouštět na procesoru jiném (to např. pro BASICové programy úplně neplatí, brzy uvidíme proč). 
  2. Příkazy (instrukce) v assembleru mají své vyjádření (kódování) přímo ve strojovém kódu. Většina instrukcí je kódována pomocí 1 bytu, další byty obsahují data, se kterými instrukce pracuje (např. umístění v paměti, hodnota pro výpočet či adresa pro skok).
  3. Umístění v paměti. Všimněte si, že v paměti od sebe na první pohled nerozeznáme instrukce a data. Vše jsou pouze čísla. 

Řekli jsme si, že ve skutečnosti programujeme v programovacích jazycích, kterým rozumí člověk, nikoli však procesor počítače. Musíme tedy nějakým způsobem zajistit, aby našemu programu procesor porozuměl a mohl jej vykonat. 

Existují dva hlavní způsoby, jak to udělat: 

  • Interpret 
  • Kompilátor (překladač)