Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 3: Příkaz LOCATE

Slide

Hvězná obloha

Hvězdná obloha by mohla vypadat například takto:  


Použijeme jeden cyklus, který nám bude počítat od 0 do 100. Následně pomocí příkazu LOCATE umístíme kurzor na náhodnou pozici a vytiskneme hvězdičku. Celkem to uděláme 101- krát. 

Program bude vypadat například takto: 

10 SCREEN 9 
20 CLS:RANDOMIZE TIMER 
30 FOR I=0 TO 100 
40 LOCATE INT(RND*23)+1,INT(RND*79)+1 
50 PRINT "*" 
60 NEXT I 
70 WHILE INKEY$="":WEND 
80 CLS 

Povšimněte si zejména: 

  • Použití příkazu RANDOMIZE TIMER na začátku programu – inicializujeme tak generátor náhodných čísel
  • Ačkoli má obrazovka 25 řádků, používáme pouze 24 (23+1). Příkaz PRINT při přesunu na další řádek posune celou obrazovku v případě, že se vypisuje na poslední řádek obrazovky. Proto této možnosti zamezíme a na poslední řádek vypisovat nebudeme.
  • Na řádku 70 čekáme na stisk klávesy 

Pohyb po obrazovce

--- bude doplněno ---