Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Umístění kurzoru - příkaz LOCATE

Slide

Příkaz LOCATE je určen pro práci s textem. Funguje nejen v textovém režimu (SCREEN 0), ale i v grafických režimech (SCREEN 1, 2, 7, 8, 9). I v grafických režimech je možné pracovat s textem. 

Příkaz umístí textový kurzor na pozici danou řádkem a sloupcem. V tomto místě se začne vypisovat text, pokud použijeme příkaz PRINT

Pomocí příkazu LOCATE můžeme změnit vzhled kurzoru (další tři parametry příkazu), v našich příkladech však tuto možnost používat nebudeme.