Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 2: Barvy

Slide

Program by měl vypadat podobně jako na obrázku (pravá polovina bude používat blikající text): 


Cvičně si zkuste nakreslit vývojový diagram.  

Budeme potřebovat 3 cykly: 

  1. První (vnější) cyklus bude určovat pozadí. Proto jsme proměnnou pojmenovali B, jako Background. Budeme počítat od 0 do 7, to jsou barvy pozadí. 
  2. Druhý (prostřední) cyklus budeme používat jako počítadlo řádek (proměnná R, jako Row). Budeme tisknout vždy dva řádky ve stejné barvě pozadí. Na konci řádku použijeme samostatný příkaz PRINT, aby došlo k odskoku na další řádek. 
  3. Poslední (vnitřní) cyklus použijeme ke změně popředí (proměnná F jako Foreground). Počítat budeme od 0 do 31. Uvnitř cyklu budeme tisknout dvě hvězdičky. Příkaz PRINT ukončíme středníkem, aby další dvě hvězdičky byly na stejném řádku. Před příkazem PRINT nastavíme barvu příkazem COLOR. 

A nyní se podíváme na celý program: 

10 SCREEN 0:CLS 
20 FOR B=0 TO 7 
30 FOR R=1 TO 2 
40 FOR F=0 TO 31 
50 COLOR F,B 
60 PRINT "**"; 
70 NEXT F 
80 PRINT 
90 NEXT R 
100 NEXT B 
110 WHILE INKEY$="":WEND 
120 COLOR 7,0 

Všimněte si ukončení programu na řádku 110 - čekáme tak dlouho, dokud uživatel nestiskne klávesu. Potom (na řádku 120) změníme barvu na “něco rozumného”. Jinak by nám zůstala poslední barva, a to by se nám příliš nelíbilo (zkuste řádek 120 vynechat)