Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz COLOR

Slide

Příkazem COLOR provádíme nastavení barev, přesněji řečeno volbu používaných barev. V každém režimu funguje příkaz jinak. 

V režimu 0 můžeme nastavit barvu popředí, pozadí a rámečku kolem obrazovky: 

  • Pro popředí můžeme vybírat z hodnot 0 – 31. Hodnoty od 16 výše znamenají stejnou barvu jako hodnoty mezi 0 – 15, text je však blikající (blikající barvu získáme tak, že k barvě v rozsahu 0 – 15 přičteme hodnotu 16) 
  • Pro pozadí můžeme použít hodnoty 0 – 7 
  • Pro rámeček jsou přípustné hodnoty 0 – 15  

V režimu 1 můžeme použít parametr palette, který vybírá jednu ze dvou sad barev. Režim 1 je CGA, který může využívat 4 barvy. 

V režimu 2 není příkaz COLOR podporován - vyvolá chybu. Tento režim není barevný. 

V režimu 7, 8, 9 můžeme vybírat ze 16-ti barev. Hodnota parametru příkazu COLOR může být 0 – 15.