Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 1: Grafické režimy

Slide

Výchozím režimem po spuštění PC-BASICu je režim 0 

Vyzkoušíme přepnutí do dalších režimů. Provedeme to v přímém režimu. Napište následující příkazy a sledujte, jak se bude obrazovka měnit. Změnu rozlišení poznáte na první pohled: 

SCREEN 0 
SCREEN 1 
SCREEN 2 
SCREEN 7 
SCREEN 8 
SCREEN 9 
SCREEN 0 

Vyzkoušejte nyní následující kombinaci příkazů: 

SCREEN 0 
SCREEN 1 
SCREEN 0 

Tímto způsobem se přepneme zpět do režimu 0, ale na první pohled je vidět, že režim vypadá jinak. Přepnuli jsme se do režimu 0 s nízkým rozlišením se 40 znaky na šířku (znaky mají velikost 8x8 bodů místo obvyklých 8x14 bodů. 

Chceme-li se vrátit zpět do “normálního” režimu 0, provedeme to takto: 

SCREEN 9 
SCREEN 0 

Nyní vyzkoušíme přepínání stránek. Popište obrazovku náhodnými znaky. Na prázdný řádek napište (dvě čárky za sebou nejsou chyba, ale záměr - vynecháváme parametr colorswitch, BASIC však počítá parametry podle čárek, proto jsou dvě čárky za sebou): 

SCREEN 0,,1,1 

Na obrazovku nyní napište jiné náhodné znaky a na prázdný řádek napište 

SCREEN 0,,0,0