Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz SCREEN

Slide

Příkaz SCREEN přepíná grafické režimy. Grafické režimy označuje číslem (podívejte se do tabulky na předchozích stránkách). 

V nejjednodušším případě postačuje, zadáme-li pouze číslo režimu, parametr mode. Ten může nabývat hodnot uvedených v tabulce. Jiná hodnota způsobí chybu. 

Druhý parametr – colorswitch - používat nebudeme. Slouží k “zakázání” barev a navíc je v režimu 0 používán “obráceně”. S VGA kartou, kterou používáme však tento parametr nefunguje. 

O mnoho zajímavější jsou parametry apage a vpage. Umožňují pracovat s tzv. paměťovými stránkami. Každá stránka si pamatuje svůj obraz (jedná se o paměť). Přepnutím stránek docílíme rychlé změny obrazu. To můžeme využít například pro jednoduché animace nebo si vytvořit více pracovních ploch. 

Přepínání stránek je možné využít i pro přípravu obrazu. Ve cvičeních si všimnete, že kreslení na obrazovku chvíli trvá a je vidět. S využitím stránek je možné kreslit do stránky, která není vidět, a nakonec stránku přepnout a obrázek uživateli ukázat najednou.