Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz CIRCLE

Slide

Příkaz CIRCLE používáme pro kreslení kružnic, elips a kruhových (eliptických) výsečí. 

Povinné parametry jsou souřadnice středu a poloměr kružnice.  

Podobně jako u dalších příkazů můžeme doplnit barvu (ta už povinná není). 

Dalšími parametry jsou start a end, které udávají začátek a konec kruhové výseče. Tyto hodnoty musí být v rozsahu –2π, tedy přibližně -6,28 a 6,28 (jedná se o vyjádření kruhové míry v radiánech). Je-li použit záporný parametr, vykreslí příkaz spojnici výseče se středem. Pomocí tohoto způsobu tedy můžeme kreslit pěkné koláčové grafy. 

Chceme-li vytvořit elipsu, použijeme parametr aspect