Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 5: Příkaz LINE

Slide

Použijeme téměř stejný program, jaký jsme měli pro vykreslování bodů, pouze jej mírně modifikujeme. 

Pro větší přehlednost si jednotlivé parametry připravíme dopředu. Příkaz LINE je na parametry poměrně náročný a velká změť závorek by nám příliš zamotala hlavu 

10 SCREEN 9 
20 CLS:RANDOMIZE TIMER 
30 FOR I=0 TO 300 
40 X1=INT(RND*639)+1 
50 X2=INT(RND*639)+1 
60 Y1=INT(RND*349)+1 
70 Y2=INT(RND*349)+1 
80 COL=INT(RND*16) 
90 LINE (X1,Y1)-(X2,Y2),COL 
100 NEXT I 
110 WHILE INKEY$="":WEND 
120 CLS 

Pro kreslení obdélníků stačí provést změnu na řádku 90, a to takto: 

90 LINE (X1,Y1)-(X2,Y2),COL,B 

Chceme-li vyplněné obdélníky uděláme následující úpravu řádku 90: 

90 LINE (X1,Y1)-(X2,Y2),COL,BF