Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz LINE

Slide

Příkaz LINE je určen pro kreslení úseček a obdélníků. Díky tomu poskytuje asi nejvíce možností z jednoduchých grafických příkazů. 

Obsahuje dvě sady souřadnic - v případě úsečky to je začátek a konec, v případě obdélníku jsou to souřadnice protilehlých rohů. 

Parametry jsou uvedeny a stručně popsány výše. 

Za zmínku stojí parametr B, případně BF. Tento parametr neznamená hodnotu, ale uvádí se přímo písmena B nebo BF. Je-li tento parametr uveden, kreslí se obdélník nebo vyplněný obdélník. 

Barva je daná buď parametrem attribute nebo pomocí příkazu COLOR, který předchází příkazu LINE (je to stejné u všech grafických příkazů). 

Posledním zajímavým parametrem je style, který definuje typ čáry. S tímto parametrem budeme pracovat později, až se blíže seznámíme s reprezentací čísel v počítači a s číselnými soustavami. Zde pouze uvedeme, že se jedná o 16-bitové číslo, které se používá jako vzor (šablona) pro vykreslení čáry.