Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkazy PSET a PRESET

Slide

Příkazy PSET a PRESET pracují s jednotlivými body. Používají následující parametry: 

  • x, y - souřadnice bodu, se kterým budeme pracovat. Obě hodnoty musí být v rozsahu daném použitým, aby byl bod viditelný. Pokud bude “mimo”, nezobrazí se (avšak nevyskočí chyba) 
  • color – barva bodu; opět dle grafického režimu. Použití “neplatného” čísla barvy nevyvolá chybu, ale zobrazený bod bude odpovídat nejvyšší barevné hodnotě (obvykle bílá). 

Parametr color je nepovinný, pokud je uveden, chovají se oba příkazy shodně. 

Pokud parametr color neuvedeme, zobrazí příkaz PSET bod barvou danou posledním použitím příkazu COLOR

Příkaz PRESET bez uvedení barvy bod vymaže (zmizí).