Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 5: Samostatné cvičení

Slide

Nyní již víme vše z této části, nastal tedy čas si něco vyzkoušet. Sami vytvořte několik programů, které budou počítat. Všechny budou mít stejnou strukturu, tedy: 

  • Zjištění dat od uživatele 
  • Výpočet 
  • Výpis 

Jednotlivé programy uložte pod různými jmény. Můžete použít příkaz PRINT a udělat aplikaci pro uživatele hezčí. 

Pokud se vám nechce vzpomínat na vzorce, pomůžeme vám s kruhem a koulí. Obdélník a kvádr snad zvládne každý. U kružnice můžete použít oba vzorce. 


Koule: 


r označuje poloměr 

d označuje průměr 

ve vzorcích se vyskytuje mocnina. Můžete ji buď rozepsat pomocí násobení, např. R2=R * R nebo použít přímo operátor pro mocninu – znak ^: R2=R^2 

Číslo π = 3.14159   (v BASICu a programování obecně se používá desetinná tečka, nikoli čárka)