Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 4: Práce se soubory

Slide

V paměti bychom měli mít program (ověřte to příkazem LIST). Pokud ne, nějaký program vložte, například ten z Labu 3 (použijte upravenou verzi, tu kde jsou v příkazu INPUT vloženy texty). 

Soubor uložíme na disk. Napište 

SAVE “LAB3” 

Nyní soubor uložíme jako textový. Napište 

SAVE “LAB3T”, a 

A nakonec jako zakódovaný. Napište 

SAVE “LAB3K”, p 

Nyní prozkoumáme, jak soubory vypadají. Spusťte si program Frhed (máte jej na svém flash disku) a prohlédněte si soubory v hexadecimálním zobrazení. 

Všimněte si, že v zakódovaném souboru není možné přečíst ani textové řetězce, které jsou v programu uložené. 

Smažte paměť pomocí příkazu NEW 

Vypište seznam souborů. Napište 

FILES 

Zkuste vypsat i jinou složku. Napište 

FILES “E:\” 

kde E: je označení vašeho USB Flash disku. Můžete experimentovat a podívat se i na jiné složky. 

Vyzkoušejte použití zástupných znaků. Napište postupně 

FILES “*.BAS” 
FILES “LAB*.BAS” 
FILES “LAB?.BAS” 
FILES “LAB??.BAS” 

Nyní zkusíme soubory nahrát. Napište postupně 

LOAD “LAB3” 
LIST 
LOAD “LAB3T” 
LIST 
LOAD “LAB3K” 
LIST 

Všimněte si zejména třetího případu (zakódovaný soubor). PC-BASIC to prakticky neřeší a soubor nám ukáže, jako by se nechumelilo. Pokud to však zkusíte v originálním GW BASICu, se zlou se potážete, protože skončíte s chybou Illegal function call