Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Lab 3: Proměnné

Slide

Nejprve si rozmyslíme, jak bude program vypadat: 

  • Od uživatele zjistíme dvě čísla, A a B 
  • Čísla sečteme a vytvoříme tak číslo C 
  • Číslo C vytiskneme na obrazovku 

Program by mohl vypadat například takto: 

10 INPUT A 
20 INPUT B 
30 C=A+B 
40 PRINT C 

Program spustíme příkazem RUN 

Program nyní vylepšíme o zobrazení výzvy. Upravíme řádky 10 a 20 (pokud je již nevidíte, použijte příkaz LIST) 

10 INPUT “Zadej hodnotu A =>>”,A 
20 INPUT “Zadej hodnotu B =>>”,B 

Program opět spustíme a vyzkoušíme zda-li funguje 

Spusťte program ještě jednou a sledujte, co se stane, pokud místo čísla zadáte text.