Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz INPUT

Slide

Příkaz INPUT přináší interakci mezi uživatelem a počítačem. Umožní nám do programu dostat nějakou informaci (data) od uživatele.  

Pro vstup dat se používá klávesnice. Po zadání informace musí uživatel stisknout ENTER. 

Zadáme-li příkaz INPUT pouze se samotnou proměnnou, objeví se uživateli na obrazovce otazník a počítač očekává zadání dat.  

Příkaz však můžeme vylepšit o zobrazení textu (je to vlastně ukrytý příkaz PRINT), který uživateli požadovanou akci blíže vysvětlí. To je tzv. prompt string. Je to textový řetězec, takže je nutné jej uzavřít do uvozovek. 

Příklady použití: 

INPUT A 

Vypíše otazník a očekává vložení číselné hodnoty. Při vložení textu reaguje chybou “Redo from start” 

INPUT “Zadej A”;A 

Vypíše text “Zadej A” následovaný otazníkem a očekává vložení číselné hodnoty (mezi textem a proměnnou je středník). 

INPUT “Zadej A”,A 

Vypíše text “Zadej A” bez otazníku a očekává vložení číselné hodnoty (mezi textem a proměnnou je čárka). 

INPUT A,B,C 

Vypíše otazník a očekává zadání tří číselných hodnot oddělených čárkami - zde je vhodné použít doplňující text, protože uživatel bude zmatený.