Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz LET

Slide

Základní operace s proměnnou je přiřazení. Pomocí přiřazení se do proměnné vkládá nějaká hodnota. 

Pro přiřazení používáme příkaz LET. Tento příkaz má jednu zvláštnost, a tou je skutečnost, že je nepovinný a můžeme jej vynechat. V takovém případě napíšeme pouze přiřazení proměnné a výrazu. 

Znak rovná se může být napoprvé trochu matoucí, protože se zde nepoužívá ve svém správném matematickém významu. 

Chceme-li například zvětšit proměnnou o jedna, napíšeme: 

A = A + 1 

Na první pohled je vidět, že matematicky to je nesmysl. Obě strany se nerovnají. V BASICu to ale znamená: do A přiřaď výsledek výrazu A+1 

Toto matoucí použití znaku rovná se je použito u celé řady programovacích jazyků a je úplně běžné. Většině lidí to nevadí. Existují však jazyky, které pro přiřazení používají jiný znak - ty jsou pro ty, kterým to vadí; příkladem je jazyk Pascal, kde se používá znak := 

Při přiřazování musíme dávat pozor na to, abychom přiřazovali stejné datové typy. Je to logické. Do číselné proměnné těžko vložíme text.