Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Proměnná

Slide

Proměnná je označené místo v paměti počítače, které nám umožňuje ukládat jednu hodnotu (číslo nebo text).  

Proměnná je to proto, že hodnotu uloženou na tomto místě můžeme měnit. Podstatné je však označení tohoto místa, abychom s ním mohli dále manipulovat. Je to podobné jako v matematice, tam se obsah proměnných rovněž mění. 

Pří práci s proměnnými je třeba rozlišovat tzv. datové typy. Ty určují způsob, jak počítač číslo v paměti ukládá a jak s ním může pracovat. 

Pro začátek budeme používat dva datové typy, a to číslo a string. Datový typ string označuje textovou proměnnou, tedy takovou, která obsahuje text, neboli textový řetězec. 

Proměnné označujeme jmény. Pravidla pro jména jsou poměrně jednoduchá. Jméno může být libovolně dlouhé, PC-BASIC však rozlišuje pouze prvních 40 znaků. Jméno může obsahovat písmena i číslice, musí však písmenem začínat. PC-BASIC nerozlišuje velikost znaků, můžeme tedy použít jednu malá písmeno, jednou velká a výsledek bude stejný. 

Textové proměnné (proměnné typu string) označujeme na konci jejich názvu znakem dolar ($)