Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz RUN

Slide

Příkaz RUN spustí program, který je uložen v paměti. Standardně se program spouští od začátku, tedy od řádku s nejnižším číslem. Můžeme ale program spustit i od jiného řádku. To se může hodin například při tzv. ladění programu, což je proces, kdy se snažíme najít a odstranit logické chyby v programu. 

Příkaz RUN rovněž inicializuje paměť, což se projeví tak, že smaže (vynuluje) všechny proměnné a uzavře datové soubory. 

Příkazem RUN můžeme rovnou spustit i program umístěný v souboru (kam jsme jej předtím uložili příkazem SAVE – viz dále) 

Můžeme použít parametr r, který zajistí, že nebudou uzavřeny datové soubory (proměnné se však vynulují). To lze využít rovněž při ladění programů.