Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Program v PC-BASICu

Slide

Program není nic jiného než řada příkazů pro počítač, které jdou za sebou. Je to podobné, jako recept na bábovku. Některé kroku je třeba udělat dříve (zamíchat těsto), jiné později (upéct) 

Jednotlivé příkazy vkládáme na řádky. V PC-BASICu označujeme řádky čísly. Počítač tak pozná, že nevkládáme samotný příkaz, ale programový řádek. Je-li na začátku číslo, počítač řádek uloží do pamětí pro jeho pozdější provedení. Zadávání tedy provádíme v přímém režimu, pouze se příkazy nevykonají. 

Řádky je dobré číslovat s odstupem (ne tedy 1,2,3,4, ale například 10,20,30). Důvodem je skutečnost, že potom můžete snadno vložit nějaký řádek mezi řádky původní, a to tak, že mu dáme číslo “mezi”. 

Řádky můžeme vkládat libovolně (ne v pořadí v jakém budou vykonávány), počítač řádky přeskládá podle čísel sám. 

Pro výpis programu používáme příkaz LIST, pro jeho spuštění pak příkaz RUN