Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Výrazy

Slide

U příkazu PRINT se vyskytuje pojem výraz. Jeho význam souvisí s matematikou a je v podstatě shodný s matematickým významem tohoto slova. Výraz je zjednodušeně řečeno nějaký předpis, který se “spočítá”, my budeme říkat vyhodnotí. 

Nejjednodušší výrazem je obyčejný text. Chceme-li počítači říci, že pracuje s textem, musíme použít uvozovky. Tedy například  

“Toto je text.” 

Abychom si ujasnili pojmy, textu v počítači budeme říkat řetězec (je myšleno řetězec znaků) neboli anglicky string

Jiným jednoduchým výrazem je číslo (anglicky number). Například 

145 

Tím jsme si zároveň představili dva datové typy, a to string (řetězec) a number (číslo). Na tomto místě jen poznamenejme, že počítač používá více číselných datových typů, s nimi se ale seznámíme později. 

Jednoduché výrazy můžeme skládat do složitějších. Dobře je to vidět u čísel. Pomocí aritmetických operátorů (známe je z matematiky) můžeme vytvářet komplikovanější výrazy, například 

145 + 1332 

Použít můžeme celou řadu běžných operátorů (+, -, * pro násobení, / pro dělení nebo ^ pro mocninu), postupně se s nimi seznámíme v další části.