Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Příkaz PRINT

Slide

Každý příkaz má svou syntaxi, tj. Pravidla, podle kterých musí být zapsán, aby jej počítač pochopil. Pokud tato pravidla porušíme, počítač oznámí chybu syntaxe – Syntax Error 

I pro psaní dokumentace je zavedena syntaxe, jak ji psát. Tentokrát jde o to, abychom ji pochopili my. 

V případě příkazu PRINT je v dokumentaci uveden následujíc zápis syntaxe: 

PRINT [list of expressions][;] 

Jméno příkazu (též klíčové slovo) je napsáno tučně. Klíčové slovo je vyhrazené slovo a my jej nesmíme používat k jinému účelu (např. s ním něco pojmenovat - počítač to zjistí a bude se bránit). 

Následuje seznam parametrů. V tomto případě list of expressions neboli seznam výrazů. Hranaté závorky oznamují skutečnost, že tento seznam není povinný. Stejně jako není povinný oddělovač (středník) za seznamem. 

Jako oddělovat můžeme použít: 

  • Čárka: výpis dalšího výrazu začne na další tabelační značce (to se hodí např. pro tisk tabulek) 
  • Středník: výpis dalšího výrazu pokračuje ihned za výrazem předcházejícím 
  • Mezera: výpis dalšího výrazu pokračuje ihned za výrazem předcházejícím (zdánlivě se chová stejně jako středník, ale jisté rozdíly tu jsou)