Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Prostředí, direct mode

Slide

Prostředí GW BASICu vychází ze zvyklostí platných v 80. letech minulého století. Ovládání programu je na půli cesty od domácích (8-bitových) počítačů k moderním strojům. Limitující byla zejména celková velikost aplikace, která se musela vejít na disketu. 

Svým pojetím je prostředí velmi blízké příkazové řádce (to je také jeden z důvodů, proč si s GW BASICem hrajeme).  

Prostředí neobsahuje žádné menu, z kterého bychom mohli vybírat povely, nepodporuje ani myš. Vše musíme zařídit pomocí klávesnice. Abychom to neměli tak složité, existuje řada klávesových zkratek, které nám ulehčí práci. 

Pro spuštění programu se nacházíme v tzv. Přímém režimu (Direct mode). V tomto režimu můžeme zadávat příkazy a GW BASIC je ihned provede. 

Pomocí šipek můžeme pohybovat kurzorem po obrazovce a psát do libovolného místa libovolný text. 

Stiskem klávesy Enter odešleme aktuální řádek do počítače ke zpracování. Počítač se jej pokusí vyhodnotit jako příkaz. Pokud se jedná o příkaz, provede jej, pokud napsaným znakům nerozumí, ohlásí chybu. Ukončení provedení příkazu oznámí nápisem Ok. 

Zadáváme-li příkaz v přímém režimu, musí tímto příkazem řádek začínat (před ním mohou být mezery, ale ne jiné znaky). Je-li příkaz dlouhý (více než 80 znaků), můžeme přetéci na další řádek obrazovky. Na konci nás editor GW BASICu automaticky přesune na začátek dalšího řádku na obrazovce. GW BASIC si pamatuje, že jsme “přetekli”, a “víceřádkový” příkaz pak provede jako celek. Maximální délka příkazu pro GW BASIC je 256 znaků. 

V přímém režimu můžeme snadno vyzkoušet jednoduché příkazy. Nezapomeňte po napsání příkazu vždy stisknout klávesu Enter. 

Příkazy můžeme zapisovat velkými i malými písmeny, GW BASIC mezi nimi nerozlišuje. 

  • CLS - příkaz pro smazání obrazovky (zkratka od CLear Screen) 
  • PRINT - příkaz pro tisk (přesněji řečeno pro výpis na obrazovku).  
  • SYSTEM - příkaz, který ukončuje prostředí GW BASICu a vrátí nás zpět do příkazové řádky (nebo do Windows v případě PC-BASICu)