Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


PC/GW BASICu

Slide

Pro naše první krůčky použijeme prostředí GW BASIC nebo PC-BASIC.  

GW BASIC je produktem společnosti Microsoft a jedná se o aplikaci určenou pro operační systém DOS. 

PC-BASIC je remake GW BASICu. Je to aplikace pro Windows napsaná úplně znovu (od začátku). Je s GW BASICem kompatibilní a umí spouštět programy určené pro GW BASIC. Aplikace je shodná v naprosté většině vlastností, drobné odlišnosti ale najdeme. 

Zásadní odlišností je způsob běhu aplikace: 

  • PC-BASIC je aplikace pro Windows. Do počítače je třeba ji nainstalovat a následně ji můžeme spouštět jako všechny ostatní Windows aplikace. 
  • GW BASIC je aplikace pro DOS a pro její spuštění budeme potřebovat DOSBox. Ten je ale možné použít tzv. portable verzi, a proto můžeme mít GW BASIC stále s sebou.

Z našeho pohledu je prakticky jedno, kterou aplikaci použijeme, výsledky budou stejné. 

GW BASIC / PC-BASIC použijeme pro ukázku základních principů, časem od těchto aplikací stejně ustoupíme a budeme pracovat jinde. 

V dalším textu budeme uvádět pouze označení GW BASIC, označení PC-BASIC vynecháme. Pouze pokud bude třeba popsat rozdílu obou aplikací, použijeme obě označení.