Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


Základy programování I

Programování je tím, co dělá počítače a všechny jejich příbuzné tím, čím jsou. Bez programování by počítače byly jen hromádkou šrotu.

Programování je velmi obsáhlá disciplína a není jednoduché naučit se dobře programovat. Navíc se nejedná o krátký proces. Naučit se programovat vám zabere několik let. Kromě programovacího jazyka (nebo spíše jazyků) je třeba zvládnout řadu různých triků, osvojit si různé návyky, dozvědět se o zlozvycích a v neposlední řadě vytvořit spoustu programů.

Kde začít?

To je zásadní otázka, kterou si klade prakticky každý začátečník. Existují stovky jazyků a každý odborník, kterého se zeptáte, vám jako jazyk vhodný pro začátečníky označí nějaký jiný.

I my na to máme svůj názor. Zvolili jsme jazyk BASIC, který byl pro začátečníky navržený a stále si (i po letech) zachovává svou jednoduchost.

Pokud jste ještě nikdy nic v žádném jazyce neprogramovali, pojďte s námi na procházku BASICem. Pravděpodobně to nebude jazyk, ve kterém budete v budoucnu programovat, ale bezbolestně vám ukáže základní principy programování a práce s počítačem (prací myslíme odbornou práci v IT oboru, nikoli práci v kancelářských programech).

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro všechny zájemce, zejména pak pro děti od cca 11 let (5. třída ZŠ). U dětí samozřejmě záleží na jejich talentu, intelektu a dalším, berte tedy věk jako orientační.

Vycházíme z toho, že programování (alespoň základní znalosti) by měly patřit k základním dovednostem všech a měly by být součástí základní gramotnosti, kterou získáváme právě na základní škole.

Jak je kurz organizován

Kurz je organizován do jednotlivých tematicky zaměřených lekcí. Nikde není stanoveno, jak dlouhý časový úsek má lekce zabrat (jestli jednu či více vyučovacích hodin), postup je plně v režii vyučujícího (či studenta v případě samostudia).

Jednotlivé lekce jsou rozděleny na krátké články, které odpovídají obrázkům prezentace (prezentace může být použita při společné výuce, články pak jako učebnice).

Kurz je dostupný on-line, k dispozici je i ve formě PDF souborů (prezentace a články) pro tisk či použití ve výuce. PDF soubory jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům (přispěvatelé, účastníci kroužků, sponzoři).