Vědět víc - vzdělávací portál pro zvídavé


 Informační technologie


Základy programování I

Publikované materiály vznikly jako podklady pro kroužek Hackřík. Začneme od skutečných začátků a použijeme k tomu jazyk BASIC, který byl pro začátečníky navržen a první krůčky v něm jsou naprosto skvěle.

Přejít na výukové materiály


Hardware I

Materiály z dalšího ročníku kroužku Hackřík, který byl tentokráte věnován hardwaru. I v tomto případě začneme od úplných začátků. V případě hardwaru to je elektrický obvod. Postupně budeme přidávat součástky až si nakonec pohrajeme s celým počítačem.

Přejít na výukové materiály